Tereza: 605 451 605 Denisa: 737 877 982 [email protected]

Bubínky

  • pro rodiče s dětmi ve věku 3 – 5 let
  • lidové a umělé písně, říkadla, básničky, pohádky, muzikoterapeutické hry, poslech
  • taneční a pohybové aktivity dětí i sestavy dětí společně s rodiči
  • podněcování dětí k spontánnímu intuitivnímu muzicírování
  • přirozené zařazování elementární hudební terminologie a přejímání dětmi
  • atraktivní doplňující pomůcky