Tereza: 605 451 605 Denisa: 737 877 982 [email protected]

Činelky

  • pro rodiče s dětmi ve věku 2 -3 roky
  • lidové a umělé písně, říkadla, pohádky, poslech
  • tematické okruhy podle roční doby, svátků, lidových pranostik
  • pohybové aktivity a tanec rodičů s dětmi
  • názorné poznávání hudebních nástrojů
  • nenásilné osvojování základních hudebních pojmů
  • pestré pomůcky podporující smyslový prožitek