Tereza: 605 451 605 Denisa: 737 877 982 [email protected]

Notičky

  • seznámení se základními hudebními pojmy
  • rozvoj hudební paměti a představivosti
  • zpěv, tanec
  • dramatizace
  • výtvarná činnost
  • muzikoterapeutické a logopedické prvky
  • výuka na jednoduché melodické hudební nástroje!
  • nástroje k zapůjčení domů!
  • společné hudební představení!