Tereza: 605 451 605 Denisa: 737 877 982 [email protected]

Lektorky pro Zlín a Malenovice

MMus Tereza Mrkvicová

MMus Tereza Mrkvicová

Vystudovala Konzervatoř Pardubice, na Janáčkově akademii múzických umění v Brně získala titul Bca. a studium hudby ukončila na The Royal Conservatoire The Hague v Holandsku získáním titulu MMus.

V následujících letech absolvovala několik mistrovských interpretačních kurzů doma i v zahraničí. Hrála v řadě filharmonií i symfonických orchestrů v ČR, Rakousku, Nizozemí, Francii a Německu.

4 roky byla členkou Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

Pedagogické zkušenosti nasbírala v ZUŠ Valašské Klobouky a ZUŠ Zlín.

Je spoluzakladatelkou soutěže Klobůcké husličky. Jejím nástrojem je viola.

Jako dvojnásobná maminka se hodně zamýšlí nad tím, jak správně rozvíjet v dětech vnímavost pro vše krásné.

Mgr. Denisa Poláchová

Mgr. Denisa Poláchová

Vystudovala Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži a titul Mgr. získala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Její specializací je Hudební výchova pro střední školy a Hra na klavír pro ZUŠ.

S hudbou se setkávala již od dětství. V předškolním věku to byl kroužek hry na zobcovou flétnu, pak základní škola s rozšířenou hudební výchovou, konzervatoř a univerzita.

Vlastní zkušenosti s hudebním seznamováním už v předškolním věku, studium a zkušenost maminky ji přivedly k nápadu vytvořit přátelské hudební prostředí právě pro ty, kdo se s hudbou poprvé seznamují.