Tereza: 605 451 605 Denisa: 737 877 982 [email protected]
Vážení rodiče a všichni muzihrátkoví dospěláci,
 
v našem kraji končí jarní prázdniny a od úterý 10.3. v Muzihrátkách normálně učíme.
 
Nicméně se řídíme doporučením Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci, která v rámci preventivního opatření nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
 
Ty, kteří se vrátili před 7. 3. pak na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje žádáme, aby své děti přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 (celá Itálie!) po návratu ponechali po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky.
 
Doporučení – výzva se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji.
 
V případě dotazů se obracejte e-mail: [email protected] nebo na níže zřízené infolinky, které jsou v provozu nepřetržitě v době od 7:00 do 19:00 včetně dnů pracovního klidu.
Infolinky 577 006 759 a 724 221 953
 
Jsme si jistí, že toto zvláštní období přečkáme ve zdraví a budeme se nadále radovat z brzkého příchodu jara, které již
klepe na dveře. 🙂
 
Mějte všichni hezké dny!
Vaše Muzihrátky